İptal ve İade Koşulları

A)Tanımlar

Bu metinde geçen sanal pazar yeri deyiminden FİBER BARKOD, üye iş yeri ve satıcı deyiminden bu sanal pazar yeri organizasyonuna üye olan satıcılar anlaşılacaktır.

Ayrıca FİBER BARKOD da bu satıcılar gibi satış yapmaktadır. FİBER BARKOD yapmış olduğu satışlardan ötürü diğer satıcılar gibi sorumludur.

Kullanıcı ve müşteri deyiminden web sitemize üye olarak veya üye olmadan bu siteyi ziyaret eden, bu siteden alışveriş yapan, bu siteyi kullanan birel ziyaretçiler anlaşılacaktır.

B)Hukuki Metinler

Bu web sitesi üzerinden alışveriş yaparak sitenin HUKUKİ METİNLER bölümünde yer alan tüm ilgili metinleri kabul etmiş sayılırsınız. Burada yer alan metinlerin tüm maddelerini okumanızı, anlamanızı, anlamadığınız hükümleri firmamıza danışmanızı tavsiye ederiz.

C)Koşullar

 1. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 
 2. Aksi anlaşılmadıkça ürün sevkiyatı ve kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir. Alıcı ve satıcı gönderim ücreti hususunda aralarında bu hükmün aksine bir anlaşma yapabilir. Ücretsiz kargo etiketli ürünlerde gönderim ücreti satıcı tarafından karşılanır.
 3. Satın alınan ürünler ve sipariş 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla alıcının sipariş esnasında müşteri tarafından belirtilmiş olan adresteki bir kişiye teslim edilir. Gönderim kargo firmaları aracılığı ile sağlanmaktadır.
 4. Satın alınan ürün garanti belgesi ve kullanım klavuzu gibi belgeler de dahil olmak üzere eksiksiz ve siparişteki niteliklere uygun olarak teslim edilmek zorundadır.
 5. Teslimatın hukuki ve fiili olarak imkansızlaşması durumunda satıcı 3 gün içinde yazılı olarak en az 2 farklı kanal aracılığıyla alıcıya bu durumu bildirmek yükümlülüğü altındadır. Ayrıca imkansızlıktan ve teslimatın gerçekleşemeyeceğinin anlaşılmasından itibaren 14 gün içinde tüm bedel alıcıya geri ödenmelidir. Bu satıcı bakımından ve sanal Pazar yeri bakımından bir zorunluluktur.
 6. Ürün bedeli alıcı tarafından ödenmez veya EFT talimatı vb. iptal edilirse; 3D secure kullanılmayan satışlarda ücret geri alınırsa; bu ölçüde ve doğrultuda satıcının ürünü teslim etme yükümlülüğü de sona erer.
 7. Mücbir sebeplerin oluşması halinde ürünler teslim edilemez ise durum satıcı veya pazar yeri tarafından alıcıya süratle bildirilir. Alıcı siparişi iptal edebilir. Bir diğer tercihi ise engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep etme ve siparişin durumunun beklemeye alınması olabilir. Bu alıcı insiyatifindedir.
 8. Alıcı mücbir sebepten ötürü siparişi iptal ederse ödemeyi nakit yapmış ise iptalden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenecektir. Kredi kartı ile yapmış ise bu ücret 14 gün içerisinde alıcıya değil bankaya iade edilecektir. Bankanın parayı alıcının (müşterinin) hesabına aktarması sürecinde banka ile müşteri arasındadır.
 9. Alıcı malı teslim almadan önce malı muayene etme yükümlülüğü altındadır. Ezik, ambalajı bozuk, kırılmış ayıplı ve hasarlı malları kargo şirketinden teslim almaması gerekmektedir. Teslim aldığı malın hasarsız ve sağlam olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.
 10. Cayma hakkını kullanmak isteyen alıcı mal veya hizmeti kullanmamalıdır. Kullanılan ürünlerin cayma hakkı kapsamı dışında olduğu bu sözleşme ile alıcıya bildirilmiştir. Cayma hakkını kullanan alıcı ürünle birlikte faturayı da iade etme yükümlülüğü altındadır.

D)Cayma Hakkı

Alıcı satın aldığı ürünün kendisine ulaştığı ve teslim edildiği tarihten itibaren; ürünü kullanmamak ve deformasyon oluşturmamak şartıyla on dört (14) gün içerisinde satıcıya bildirerek cayma hakkını kullanabilir. Bu bildirim satıcının belirtilen iletişim bilgileri üzerinden yapılmalıdır. Bu iletişim bilgilerinin gönderilen kargo paketi içerisinde yer alması satıcılar için bir zorunluluk teşkil etmektedir. Buna rağmen satıcının iletişim bilgilerine ulaşamayan alıcı FİBER BARKOD sanal pazar yeri ile iletişime geçerek bu bildirimi oluşturabilir. Bu bildirimlerde FİBER BARKOD Pazar yeri sadece aracı konumundadır.

 • Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar sanal pazar yerine değil satıcıya aittir.
 • İlgili mevzuatta Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler başlığı altında düzenlenen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. (İç giyim ürünleri, yazılımlar örnek verilebilir.)

E)Cayma Hakkının Kullanımı

Alıcı iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma hakkının kullanımı için yapılan bildirimden sonra satıcının belirttiği adrese belirttiği kargo şirketi aracılığıyla iadeyi yapmak ile mükelleftir.

F)İade Koşulları ve İade

 1. Sanal pazar yerine üye olan satıcılar cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli alıcıya iade etmek; elinde senet ve benzer işlevli, alıcıyı borç altına sokan belge varsa bunları iade etmekle yükümlüdür. Satıcı malı 20 gün içerisinde iade almakla yükümlüdür.
 2. Alıcının herhangi bir kusurundan kaynaklı olarak malın değerinde azalma olursa veya herhangi bir alıcı kusurundan ötürü iade imkansızlaşırsa; alıcı satıcının bu sebeplerden ötürü uğramış olduğu zararın tamamını tanzimle yükümlüdür.
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

G)Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler

Alıcının, müşterinin isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan; iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler; çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malzemeler; ambalajı açıldığı veya deforme edildiği takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler; teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler; gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar; ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının müşteri tarafından açılmış olması halinde iadesi mevzuat gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.